Vi hjälper dig direkt med svar om lediga platser, akutplacering och våra boenden runt om i landet

Andra kontaktvägar

För frågor som inte rör placeringar är du välkommen att ringa vår växel 08-578 700 00.
Kunder och anhöriga kan också kontakta vår kundombudsman.
Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se eller fylla i din fråga i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Sök och kontakta våra verksamheter

Här kan du söka våra enheter om du vill kontakta dem direkt.

Ring Platsakuten 020-66 20 20

Platsakuten är bemannad av kunnig personal som ger svar direkt om lediga platser, akutplacering och våra boenden runt om i landet.

Vill du också bli en Nytida?

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör! Att vi alla håller dem levande och aktiva i vardagen är allas ansvar som arbetar på Nytida.

Vanliga frågor och svar

Hur går det till att söka till Nytidas grundskolor?

På Nytidas grundskolor tar vi emot elever som har behov av extra mycket stöd. Målgruppen är elever med neuropsykiatriska svårigheter där den vanliga skolan inte fungerat.

Är du intresserad av en plats för ditt barn eller ungdom kontakta ansvarig rektor eller skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Vi önskar alltid att få ta del av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram från föregående skola. Detta för att se vad och hur man försökt anpassa för eleven fram till nu.

 

Hur får jag en plats på ett boende eller en daglig verksamhet?

För att ha rätt till en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar. Du söker plats hos kommunens biståndsbedömare. Du gör ansökan skriftligt själv eller med hjälp av någon.

Vissa kommuner använder sig av lagen om valfrihet (LoV) och då kan du välja boende eller daglig verksamhet själv förutsatt att boendet eller den dagliga verksamheten innefattas i lagen om valfrihet. Du kan då besöka de boenden eller dagliga verksamheter som finns för att själv se vilken som känns bäst.

Om kommunen inte använder sig av lagen om valfrihet erbjuds du plats på anvisade boenden eller dagliga verksamheter.

Hur går det till att få plats på ett HVB-hem?

Du får en plats på våra HVB-hem genom ett beslut hos din kommun i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Du kan också själv kontakta något av våra HVB-hem för platsförfrågan.

Nytida erbjuder HVB-hem för barn och unga men har också HVB-hem som tar emot vuxna med missbruksproblem för frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheten måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är även IVO som ansvarar för tillsynen av HVB-hem.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får?

Biståndsbedömaren i din hemkommun bedömer vilket bistånd och vilken hjälp du behöver, hur hjälpen och stödet bör utformas samt vilken verksamhet eller boende som kan vara aktuellt för att tillgodose ditt stöd- och hjälpbehov.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Ansökan om assistans ska göras skriftligen till Försäkringskassan. Är det ett barn under 15 år, eller en person som uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för henne eller honom (8 § LSS).

Det finns inget krav på att ansökan ska göras på en speciell blankett utan det viktigaste är att Försäkringskassan får in en ansökan. Läkarintyg, ADL med mera kan komplettera ansökan vid ett senare tillfälle. Dagen som ansökan inkom till Försäkringskassan räknas som ansökningsdag.

Vi hjälper dig med ansökan

Vi kan hjälpa dig att ansöka om personlig assistans. En ansökan bör alltid vara väl underbyggd i form av en läkarundersökning gjord av en specialistläkare och en ADL (Allmän daglig livsföring), som görs av en arbetsterapeut eller en sjukgymnast. En ADL innebär att man tittar på vad brukaren behöver hjälp med och vad han/hon klarar själv. Vi hjälper dig gärna med att ordna så att du får hjälp med att göra en ADL- bedömning.
Är du inte nöjd med försäkringskassans beslut, så hjälper vi till att överklaga det.

Läs mer om Nytidas personlig assistans.

Vad innebär boendestöd?

Boendestödet är en individuellt anpassad insats som utformas i samarbete mellan dig, handläggare och boendestödjare. Exempel på boendestöd kan vara:

– Stöd i att sköta hemmet och planera veckan.
– Stöd att strukturera vardagen i ditt hem.
– Samtal och samvaro.
– Stöd i att åka kollektivt eller promenera.
– Stöd i att kontakta myndigheter och sjukvård.
– Följa med och vara ett stöd ute i samhället, exempelvis handla, bankärenden, apotek.

Har vi rätt till assistans när vårt barn är på korttidsboende?

Assistansersättning kan beviljas för tid då personen är på korttidsvistelse utanför det egna hemmet för de omvårdnads- och assistansbehov som inte tillgodoses genom insatsen.