Titta på seminariet Våga prata om sex i LSS- och Sol-verksamheter

Alla människor har rätt till sin sexuella hälsa och sin sexualitet. Men att i sin professionella yrkesroll prata om sex och sexuell hälsa känns ofta svårt. De målgrupper som Nytida arbetar med kan av olika skäl ha ett behov av stöd när det gäller sex och relationer. Det handlar om rätten att få bejaka sin sexualitet och skapa kärleksrelationer. Personer med funktionsnedsättning upplever också att de många gånger blir avsexualiserade.

Ur innehållet

  • Varför är det så svårt att prata om sexualitet och varför behöver vi prata om sex?
  • Vad är sexuell hälsa?
  • Hur kan vi säkerställa våra omsorgstagares rätt till sin sexualitet och till en god sexuell hälsa
  • Hur stöttar vi omsorgstagare som blivit, eller riskerar att bli, utsatta sexuellt och hur förebygger vi att de utsätter andra?
  • Hur för vi samtalen om sex och relationer medarbetare emellan och med våra omsorgstagare?

Medverkande

Josefin Björck, enhetschef Nytidas öppenvård och stödboende i Malmö. Josefin är också ledamot i styrelsen för RFSU i Malmö.

Porträtt Josefin Björk i svart tröja

Julia Linde, verksamhets-utvecklare på Nytidas dagliga verksamheter i Stockholm.

porträtt julia linde svart tröja kort hår

Lyssna