Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation. Motiverande samtal handlar om att hjälpa en person att ta kontroll över sitt liv, se konsekvenser av nuvarande beteenden och att motivera till förändringar.

Generellt används metoden i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Under det här seminariet gavs en introduktion till vad MI är. Vi berättade också om hur vi arbetar konkret med MI för att åstadkomma förändringar hos såväl vuxna som ungdomar som är i behandling eller bor hos Nytida.

Ur innehållet

  • Motiverande samtal en introduktion
  • Så arbetar Nytida konkret med motiverande samtal på behandlingshem.
  • Motiverande samtal för att underlätta beteendeförändring hos ungdomar på HVB.

Se seminariet i efterhand

Medverkande

Lyssna