Tydliggörande pedagogik med omsorgstagaren i fokus – så fungerar det i praktiken

Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir livet mer begripligt och hanterbart för omsorgstagaren. Tydliggörande pedagogik kan underlätta, skapa självständighet och inkludering.

Men vad innebär det i praktiken och vad krävs av medarbetarna?

Under detta webbseminarium ger vi en introduktion till tydliggörande pedagogik. Vi berättar också om hur vi inom Nytida arbetar praktiskt och konkret i vardagen för att utifrån varje enskild person skapa ett så självständigt liv som möjligt med fokus på omsorgstagaren och med hjälp av tydliggörande pedagogik.

Ur programmet:

  • Tydliggörande pedagogik en introduktion, Helene Björklund, Lära
  • Så arbetar Nytida konkret med tydliggörande pedagogik i LSS-boenden, Susanne Åhlin Nytida
  • Tydliggörande pedagogik för att underlätta inlärning och självständighet i Nytidas skolor, Damir Zero

Se seminariet i efterhand

Medverkande:

  • Helene Björklund, utbildare på Lära
  • Susanne Åhlin, verksamhetschef Nytida
  • Damir Zero, speciallärare Nytida

Lyssna