Tjejer och unga kvinnor med NPF – skillnader, risker och förebyggande åtgärder

I strävan efter att lyfta tjejer och unga kvinnor med NPF djupdyker vi i ämnet i ett webinar.

Vad är egentligen orsaken till att tjejer och unga kvinnor generellt får sina NPF-diagnoser senare i livet? Hur ser genusskillnaderna ut, och vilka risker och konsekvenser medför det?

Enligt forskare och utredare är det entydigt att flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning både är underdiagnostiserade och får sin diagnos senare i livet. Fortfarande upptäcks många fler pojkar och även om det finns fler pojkar med diagnoserna är skillnaderna stora.

Tillsammans med Rebecka Klein, utbildare och genusvetare på Lära, och Josefin Björck, enhetschef på Nytida, lyfter vi fakta, forskning och förebyggande åtgärder.

Ur innehållet

  • Vad är NPF? Fakta, statistik och forskning.
  • Tjejer och unga kvinnor med NPF ur ett genusperspektiv: Vilka skillnader finns det mellan könen? Hur tar det sig i uttryck och vad beror det på?
  • Vilka risker medför skillnaderna, och vilka konsekvenser får det?
  • Vad behövs i praktiken? Nytidas arbete – både förebyggande och i stunden.

Vill du ha hjälp med placering?

Jobbar du inom LSS och SoL och vill ha hjälp med placering? Kontakta oss på placeringsförfrågan. Vi hjälper dig att hitta ledig platser och nya lösningar!

Medverkande

Rebecka Klein
Utbildare på Lära. Har bland annat en kandidatexamen i genusvetenskap och har tidigare arbetat med barn, ungdomar och kvinnor med NPF.

Josefin Björck
Enhetschef för öppenvård och stödboende, samt föreståndare på Kärleksgatans dagbehandling för missbruk på Nytida. Har tidigare arbetat med missbruk hos unga och som kurator på ungdomsmottagning och vårdcentral.

Att vara mamma med NPF – 3 tips

Tillsammans med Rebecka Klein lyfter vi tre viktiga områden som kan vara till hjälp för dig som är mamma med NPF – eller för dig som vill stödja en mamma med NPF.

Lyssna