Steg för steg – grundläggande förutsättningar för att nå gemensamt uppsatta mål

Steg för steg är en strukturerad modell för beteendeförändring byggd på delaktighet, transparens och mätbarhet som Nytida arbetar med i alla våra HVB-verksamheter för barn- och unga. Här kan du ser vårt seminarium där vi berättar om modellen och ger konkreta exempel från våra verksamheter där Steg för steg används.

Genom en tydlig struktur och gemensam planering tillsammans med den unge skapar vi förutsättningar för att lyckas och på så sätt minska risken för sammanbrott. Sommarlov kan för en del av barnen/ungdomarna innebära en utmaning och då är det än viktigare att arbeta förebyggande.

Ur innehållet

  • Vad är Steg för steg?
  • Därför är motion och sysselsättning viktigt!
  • Så arbetar våra sjuksköterskor med den unge för att skapa regelbunden dygnsrytm och god kosthållning

Medverkande

Tobias Lundgren, affärsutvecklare, Nytida
Frida Blom, verksamhetschef HVB barn och unga
Ali Mohammadi, behandlingspedagog HVB barn och unga
Christina Månsson, sjuksköterska HVB barn och unga

Här hittar du våra HVB för Barn & unga

Lyssna