Psykisk ohälsa – vad innebär det?

Varför mår så många dåligt och hur kan man göra för att må bättre?

Vi har alla perioder då vi mår sämre och känner oss nedstämda eller ångestfyllda. Detta är en naturlig del av livet, men vad händer när måendet påverkar oss så mycket att det blir ett hinder i vardagen? Vi diskuterar varför vissa personer drabbas av psykisk ohälsa, vad begreppet egentligen innebär och vilka risker det kan medföra. Vi pratar också om att lära sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa samt vilka friskhetsfaktorer som finns för att förhindra att man drabbas av psykisk ohälsa.

Ur programmet:

  • Vad är psykisk ohälsa och vilka konsekvenser får det?
  • Hur kan vi påverka den psykiska ohälsan i mötet med en enskild person och i behandling?
  • Känslomässig sårbarhet – vad är det och hur kan man bemöta personer med känslomässiga svårigheter?
  • Vad är EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom) eller Bordeline och vilka riskerar att drabbas?

Medverkande:

  • Maria Bendtsen-Kronkvist, verksamhetschef Nytida Friaborgs behandlingshem, specialistsjuksköterska.
  • Ketil Lundbekk, Verksamhetschef Nytida Gylleby behandlingshem, KBT-terapeut och sjuksköterska

Datum och tid

Tisdag 5 oktober kl 10:00-10:45

Begränsat antal platser.