Psykisk ohälsa – vad innebär det?

Varför mår så många dåligt och hur kan man göra för att må bättre?

Under detta seminarium diskuterades psykisk ohälsa, dess konsekvenser, känslomässig sårbarhet och vad EIPS är för något.

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som drabbar många och ökar framför allt bland yngre.

Hur förklarar man psykisk ohälsa?

 • Genetik, ärftlighet – vissa diagnoser har en med tydlig ärftlighet, t ex bipolaritet och psykos.
 • Biologiska orsaker – variationer i neurologi eller andra biokemiska processer.
 • Sociala orsaker – uppväxtvillkor, ekonomi, skolgång, anknytning, utbildning, etc.
 • Psykologiska orsaker – psykodynamiska, kognitiva, inlärningspsykologiska.

Ovanstående skapar en sårbarhet för psykisk ohälsa. Ju högre sårbarhet en person har desto mindre inre och/eller yttre stress behövs för att skapa psykisk ohälsa. För den som drabbas av allvarlig psykisk ohälsa är konsekvenserna stora i form av kortare livslängd, även somatiska sjukdomar och ett utanförskap.

Vad är EIPS eller Borderline?

Uttrycket Borderline började användas 1938 för att definiera ett gränstillstånd mellan en neuros och en psykos.

Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) karaktäriseras av en uttalad tendens att

 • Agera impulsivivt
 • Humöret är oberäkneligt
 • Det är vanligt med affektutbrott
 • Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande beteende, Speciellt då impulsiva handlingar bromsas eller hindras.

Vilka riskerar att drabbas?

 • Epidemiologiska studier visar ca 2% av världens befolkning
 • Dubbelt så vanligt för kvinnor
 • Patienterna är överrepresenterade inom både somatiken och psykiatrin
 • Hög dödlighet – ca 10%, dör i förtid, huvudsakligen av suicid.

Den emotionella sårbarheten är biologisk och att somliga människor helt enkelt föds enkelt så. Även impulsiva beteenden har en biologisk grund.

Validering är viktigt när man möter personer som lider av EIPS det innebär att man validerar eller bekräfta personens känslor, tankar och handling och bekräftar att man förstår att de kan uppstå i en viss situation eller under vissa omständigheter. Motsatsen är invalidering där man misstror känslorna eller förminskar dem vilket ofta leder till en ond cirkel där personen påverkas negativt av den sociala miljön.

Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Maria Bendtsen-Kronkvist, verksamhetschef/föreståndare Nytida Friaborg behandlignshem, M.Sc./Spec. ssk inom psykiatrisk omvårdnad, Doktorand Med. Fak. Umeå., DBT-terapeut.
 • Ketil Lundbekk, verksamhetschef Nytida Gylleby behandlingshem, KBT-terapeut och sjuksköterska

Lyssna