Titta på seminariet om autism och utåtagerande beteenden

Personer som har autism hamnar ibland i ett utåtagerande beteende. För en utomstående person kan detta kännas hotfullt eller skrämmande. Men vad är egentligen ett utåtagerande beteende och varför uppstår det? För vem är beteendet utmanande och hur kan man arbeta förebyggande för att minska eller undvika utmanande beteenden? Det är några av de frågor vi diskuterar på detta digitala seminarium.

Ur innehållet

  • Vilka svårigheter kan autism innebära för en person?
  • Vad händer över tid om omgivningen inte förstår och kan tolka vad jag vill på rätt sätt?
  • Stress kan leda till utmanande beteenden
  • Varför uppstår ett utmanande beteende – vilken funktion kan de ha för personen?
  • För vem är beteendet utmanade?
  • Hur skapar vi en fungerande kommunikation för den som saknar tal
  • Så får vi våra medarbetare att bli nyfikna på att förstå och tolka personer som har svårt att uttrycka sig.

Medverkande

Stefan Linde – utbildare på Lära. Stefan utbildar inom autism och har också drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Stefan berättar om vad utmanande beteenden är för något och varför de uppstår.

Här kan du läsa en intervju med Stefan

Linda Wrådhe – gruppchef på ett av Nytidas gruppboenden för personer med autism och kommunikationssvårigheter. Linda delar med sig av konkreta exempel på hur de har jobbat för att förbättra livskvalitet och delaktighet för de boende, samtidigt som utmanande beteenden har minskat.

Här kan du läsa en intervju med Linda

Lyssna