Lågaffektivt bemötande – När affekten sker i det tysta

Vad gör vi när affekter inte hörs, vänds inåt och sker i det tysta? Tillsammans med Lära vill vi på Nytida vidga förståelsen för hur lågaffektivt bemötande kan vara gynnsamt även vid tysta affekter.

Att känna sig missförstådd när ens inre är i kaos är vanligt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Det kan också vara utmanande att se sina behov och hitta fungerande strategier.

I detta webbinar går Stefan, utbildare på Lära, igenom grunderna till lågaffektivt bemötande vid tysta affekter, stressens olika uttryck och hur skam kan påverka. Louise och Almida från Nytidas träningsboende Solängen delar med sig av hur Nytida arbetar och ger exempel på processer och resultat från verksamheten. Tillsammans med Therese Sandolf, verksamhetsutvecklare på Nytida, skapar vi slutligen en gemensam diskussion och frågestund med er deltagare.

Ur innehållet

  • Introduktion: Vad är lågaffektivt bemötande?
  • Tysta affekter: Vad innebär det? Måendets maskering och dolda dimensioner.
  • Stress: Olika uttryck och copingstrategier.
  • Skam: Sund skam och osund skam. Vad händer om du bara utsätts för osund skam?
  • Synvändan: Hur kan vi förstå personen och situationen rätt?
  • Så arbetar Nytida och Solängen med placering: Tillit, trygghet, tid och tydlighet.
  • Processtiden: Hur möter vi personer där affekten inte syns utåt, utan istället vänds inåt? Exempel och resultat taget från verkligheten.
  • Frågestund och diskussion.

Vill du ha hjälp med placeringar?

Jobbar du inom LSS och SoL och vill ha hjälp med placering? Kontakta oss på placeringsförfrågan. Vi hjälper dig att hitta ledig platser och nya lösningar!

Medverkande

porträtt Stefan Linde i olivgrön tröja

Stefan Linde, utbildare på Lära.

Louise Fransson, verksamhetschef på Nytidas träningsboende Solängen.

Porträtt Almida Rydeberg Öhrnell i svart tröja

Almida Rydeberg-Öhrnell, gruppchef på Nytidas träningsboende Solängen.

Porträtt Therese Sandolf Ljusrosa scarf

Therese Sandolf, verksamhetsutvecklare på Nytida.

Lyssna