Lågaffektivt bemötande för att bemöta och förebygga utåtagerande beteenden

Lågaffektivt bemötande är en pedagogik där man arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum. Pedagogiken handlar om att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen om hen ändå hamnar i affekt.

Lågaffektivt bemötande utgår från en humanistisk människosyn och en medvetenhet om att människor gör rätt om de kan göra rätt. Med ett lågaffektivt bemötande ger vi dem förutsättningar att lyckas och må bra.

På detta seminarium medverkar Stefan Linde, från utbildningsföretaget Lära för att ge en introduktion till Lågaffektivt bemötande.

Därefter kommer Ervis Kabashi, gruppchef på ett av Nytidas gruppboenden, att berätta och ge konkreta exempel på hur han och hans kollegor arbetar lågaffektivt för att möta de boende utifrån deras förutsättningar.

Ur innehållet:

  • Lågaffektivt bemötande – en introduktion
  • Så arbetar Nytida utifrån ett lågaffektivt bemötande i sina verksamheter

Se seminariet i efterhand

Deltagare

  • Stefan Linde, är utbildare på Lära. Han är utbildad inom autism med mångårig egen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
  • Ervis Kabashi, är gruppchef inom Nytida och arbetar i verksamheter som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Lyssna