I det här digitala seminariet delar Stockholms stad och vi på Nytida med oss av våra lärdomar och erfarenheter från flyktingvågen 2015 och berättar hur vi snabbt kan komma i gång med detta arbete igen för att stötta de ukrainska flyktingarna. Vi samtalar också kring hur kommunerna kan mobilisera privata företag, föreningsliv och privatpersoner för att bidra.

Innehåll

  • Praktikplats ledde till fast anställning – samtal mellan Bilal Said Bakour, Boendestödjare Nytida Vega serviceboende och Nina Thoren Forsanker, Kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea.
  • Hur viktigt är det med sysselsättning för att skapa integration? Eva von Wernstedt,Koordinator, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad berättar om några av stadens initiativ som varit framgångsrika och vad kommunen planerar framåt.
  • Så mobiliserar vi lokalsamhället, Tove Nyström-Eriksson är idag regionchef på Nytida men var under flyktingvågen 2015 verksam i Österåker kommun och delar med sig av hur kommunen engagerade privatpersoner, lokalt näringsliv och föreningsverksamheten.
  • Tid för frågor

Människor flyr undan kriget i Ukraina. För att snabbt komma in i det svenska samhället behöver de som kommer hit få en meningsfull vardag och lära sig svenska språket.

Efter den stora flyktingvågen 2015 startade Ambea, där Nytida ingår, våren 2016 sitt första projekt för nyanlända. Sedan dess har fler än 1 200 nyanlända gjort praktik eller haft anställning inom koncernen. De senaste två åren har hälften gått vidare till jobb eller studier till ett omsorgsyrke.

För många människor har detta blivit det första steget för att både lära sig svenska och senare få arbete inom omsorgen. Det blev en väg in till arbetsmarknaden. För oss blev det ett sätt att nå nya medarbetare och få en bredare rekryteringsbas. En nyckel till att framgången har varit det goda samarbetet med såväl myndigheter som kommuner.

Lyssna