Socialstyrelsens rapport ”Kompetens i LSS-boenden”, visar på att många medarbetare saknar en grundutbildning. I det här seminariet diskuterar SKR, KIND och Nytida utmaningar och lösningar för att öka kompetensen hos dem som arbetar i LSS-bostäder. Kompetensbehoven i LSS-boenden har ändrats över tid utifrån målgruppens förändrade livsvillkor. Utmaningarna handlar om ett ökat behov av kompetens men också om att locka medarbetare att vilja arbeta och utvecklas inom omsorgen.

I Socialstyrelsens rapport lyfts bland annat att många medarbetare i LSS-bostäder saknar en grundutbildning. Rapporten pekar också på behovet av att öka kompetensen om:

  • kommunikation, alternativ kommunikation och hjälpmedel
  • olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
  • regelverket på socialtjänstens område, inklusive LSS och dokumentation
  • pedagogisk kompetens, exempelvis om tydliggörande pedagogik.

Medverkande

Anna Thomsson, handläggare med ansvar för frågor om funktionsnedsättning på SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Sven Bölte, professor, psykolog, enhetschef på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet)

Tatja Hirvikoski, leg psykolog och docent i klinisk psykologi, FoU-chef vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, forskar vid KIND

Therese Sandolf, pedagogisk utvecklare Nytida, moderator under seminariet.

Här hittar du presentationer och dokument från seminariet

Här finns hittar du också en intervju med Anna Thomsson

Lyssna