Titta på seminariet om kognitiv beteendeterapi

     

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en behandlingsmetod där man fokuserar på att skapa förändringar i ett negativt beteendemönster. Syftet är att skapa strategier för ett ökat välmående.

I detta seminarium ger vi, i samarbete med Lära, en bakgrund och introduktion till vad KBT är för något och vad som gör metoden framgångsrik. Vi berättar också konkret med exempel från en av Nytidas verksamheter hur man där arbetar med KBT för att uppnå resultat i behandlingen.

Ur innehållet

  • Bakgrund och introduktion till KBT, Jonas Andersson, utbildare på Lära
  • Så här arbetar vi praktisk och KBT-baserat, med utgångspunkt i vår egen modell Steg för steg, Mikael Stavklint, KBT-terapeut

Medverkande i seminariet

Lyssna