Hur påverkas personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av corona?

Se vårt digitala seminarium i efterhand

Personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är många gånger extra känsliga för förändringar och har också en högre känslighet för stress. Generellt har målgruppen stora behov av tydliga rutiner och förutsägbarhet. Coronapandemin och de restriktioner som har skett har därför påverkat många av dem extra negativt då just invanda strukturer och förutsägbarhet har försvunnit.

Nytida möter målgruppen bland annat i daglig verksamhet (DV) och LSS-boenden. I detta seminarium diskuteras vad som hände när pandemin kom och hur vi inom Nytida har arbetat för att underlätta för de personer som är i våra verksamheter.

Medverkande

Therese Sandolf, pedagogisk utvecklare Nytida (moderator)
Andreas Norberg, coach och enhetsstöd Nytida dagliga verksamheter
Linda Wrådhe, gruppchef Nytida gruppbostad
Camilla Nilsson, verksamhetsstöd Nytida dagliga verksamheter

Konsekvenser av stängning eller ändrade öppettider på dagliga verksamheter

För att värna utsatta grupper och förhindra smittspridning mellan gruppbostäder och DV stängdes de dagliga verksamheterna i bland annat Stockholm under våren för att senare öppna med kortare öppettider och färre personer som får vara samtidigt i verksamheterna.

 • Stängning och ändring av öppettider kom med kort varsel – svårt att hinna förbereda.
 • Olika regler i olika kommuner och stadsdelsnämnder – innebär olika för olika omsorgstagare på samma DV, vilket kan vara svårt att förstå.
 • Från hela dagar på DV till ett par timmar eller några dagar i veckan eller inte alls – skapar stress och oro.
 • Kvar i gruppbostad eller i annan hemmiljö hela dagen – risk för isolering, svårare att motivera till aktiviteter.
 • Svårt att komma ihåg och förstå regler kring att hålla avstånd och tvätta händer – ny uppgift för medarbetare att skapa följsamhet.
 • Mycket och ny information – svårt att sortera ut vad som är viktigt, skapar rädsla och frågor i målgruppen.

Hur har Nytida arbetat för att omsorgstagarna fortsatt ska må bra?

Det har varit viktigt att hitta alternativa sätt att bibehåll lustfylldhet och glädje för dem vi jobbar med. Det har också varit viktigt att skapa ett gott samarbete med alla i personens nätverk som anhöriga och mellan boende och DV samt att på gruppboenden skapa nya rutiner för dem som är hemma i högre utsträckning.

 • Möten på andra sätt – utomhus och hembesök från DV.
 • Sociala medier och digitala möten – utifrån vad som passar respektive person bäst: telefon, Instagram, Facebook osv.
 • När äldre anhöriga inte kunnat besöka boenden – uppmuntrat till möten utomhus, stöttat både boende och anhöriga att få igång videosamtal, Instagram etc.
 • Hitta alternativ för dem som till exempel jobbar med praktik på andra företag – som att studera och vidareutveckla sig eller nya arbetsuppgifter t ex jobba på lagret istället för i butik.
 • När personen inte kunnat vara i DV – flytta hem strukturen från DV till gruppboendet.
 • Anpassa information om corona – till det som är viktigast t ex tvätta händer och håll avstånd.
 • Informera på ett sätt personen förstår – till exempel med bildstöd eller sociala berättelser.
 • Fortsätt att ha kul! – hitta saker som personen uppskattar och som kan genomföras på ett tryggt sätt.

Tips på saker för att tydliggöra, förenkla och fortsätta ha roligt

 • Rollspel när vi tvättade händerna.
 • Förbered genom att skicka hem en film/foto på medarbetare i skyddsutrustning.
 • Möblera om i gruppboendet för att lättare hålla distans
 • Gå hem till anhöriga och instruera i att använda digital teknik,
 • Ordna sångstund eller matlagning digitalt, sånghäfte eller recept skickas ut i förväg, alla deltar där de är.

Lyssna