Titta på seminariet om flickors psykiska ohälsa

Unga flickor har generellt en sämre psykisk hälsa med mer ångest, oro och depression än unga pojkar. Många gånger leder den psykiska ohälsan också till fysiska besvär och självskadebeteende. Inom Nytida har vi stor erfarenhet av att möta dessa flickor.

Under detta seminarium delar vi med oss av vår kunskap både om varför flickor mår dåligt och om vad vi kan göra för att hjälpa dem att må bättre.

Ur innehållet

  • Förväntningar och krav på flickor
  • Psykiska ohälsa och somatiska besvär
  • Hantera ångest med självskadande beteenden
  • NPF-diagnoser kan påverka det psykiska måendet
  • Stöd och hjälp att må bättre och bygga en framtidstro

Medverkande i seminariet

Lyssna