Digitalt seminarium i efterhand – Så löser vi problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering

Vill du veta mer om hur vi löser problematisk skolfrånvaro, undviker ofrivillig isolering och hemmasittarproblematik?

Se vårt seminarium!

Skolan kan många gånger vara problematisk, för till exempel elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ibland i så hög grad att eleverna helt slutar gå till skolan. De blir vad som i debatten kallas hemmasittare. För den som inte får hjälp att fullfölja skolan finns också risk att problemen kvarstår och att man som ung vuxen blir kvar i ofrivillig isolering.

Under detta digitala seminarium berättar vi om hur två av Nytidas verksamheter, Blicher friskola och dagliga verksamheten Haninge Nord, jobbar för att stötta dessa personer. Kartläggning av problematiken, relationsbyggande och tålamod är viktiga delar i båda verksamheternas arbetssätt.

Ur Innehållet

  • Vad är problematisk skolfrånvaro, varför är det ett problem? Vilka konsekvenser leder det till?
  • Blichers Friskola berättar om deras arbetssätt och hur behandlingsarbetet är integrerat i den dagliga skolverksamheten.
  • Haninge Nord berättar hur de jobbar med arbetssättet Kliv ut för att möjliggöra en varaktig positiv förändring för unga hemmasittare.

Medverkande

Edvin Pihlqvist – rektor, Blichers Friskola, Skåne
Emma Rosberg –  verksamhetschef, Blichers Friskola, Skåne
Tatiana Grönevik – KBT-terapeut, Blichers Friskola, Skåne
Julia Linde – enhetsstöd, dagliga verksamheten Haninge Nord, Stockholm
Filip Carlsson – moderator

Från seminariet

Vad gör skolan problematisk för vissa elever

  • Stora skolor med många olika byggnader (t ex för matsal eller idrott)
  • Flera klassrum
  • Skåp för böckerna (rätt bok till rät lektion)
  • Olika elevgrupper som ofta ändras
  • Många olika lärare
  • Läroplan med tidiga höga krav på teoretisk förståelse och exekutiv förmåga

Problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering – hemmasittare

Skolan kan ibland vara svår att klara av för elever med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det  kan gå så långt att eleverna slutar att gå till skolan och, blir vad som i dagligt tal kallas hemmasittare. Samma risk finns för personer som efter skolan hamnar i isolering utan sysselsättning.

Lyssna