Lågaffektivt bemötande av utmanande beteenden – Introduktion

Se vårt seminarium för att lära dig mer om lågaffektivt bemötande!

Lågaffektivt bemötande är en metod som ger verktyg och förståelse för att kunna hantera en utmanande situation med respekt för den enskilda personen.

Stefan Linde, utbildare på Lära, berättar om vad lågaffektivt bemötande är för något. Under seminariet får du också veta hur du med lågaffektivt bemötande kan hjälpa en person att undvika att komma i affekt eller på andra sätt hamna i ett utmanande beteende.

Stefan ger dig konkreta exempel och tips samt berättar om varför det är viktigt att ha fokus på att andas, analysera och anpassa. Han berättar också om vad ett utmanande beteende är för något.

Medverkande

Stefan Linde – utbildare, Lära
Therese Sandolf – moderator, Nytida

Om Lära

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom socialt arbete, omsorg, skola och behandling. Lära som är Nytidas utbildningsorganisation handleder och utbildar all personal inom Nytida.

Läs mer om Lära här!

Lyssna