De komplexa fallen

Titta på seminariet De komplexa fallen

Utagerande, flera svåra psykiatriska diagnoser, missbruk, tung social belastning, självskada, upprepade svåra trauman, suicidförsök och neuropsykiatriska diagnoser.

Allt för ofta möter vi individer med en kombination av flera av dessa svårigheter. Att identifiera behov, förstå problembilden och ge rätt insatser i dessa fall är en utmanande och svår uppgift.

Vi delar med oss av våra erfarenheter av komplexa ärenden; hur man kan tänka kring behov, val av insats och problemformulering, såväl under som innan placering.

Vi presenterar fallexempel på hur vi har arbetat med komplexa ärenden i praktiken, de utmaningar vi stött på och hur utfallet blivit i slutändan.

Medverkande i seminariet

  • Emil Rosander, leg. psykolog och verksamhetschef Drevviken HVB. Har arbetat behandlande med komplexa ärenden inom psykiatrin och på HVB med barn och vuxna. Har även metodhandlett och utbildat personal på HVB och SiS ungdomshem.
  • Mikael Stavklint, föreståndare och KBT-terapeut på Nytida Kognitiva Center Norrköping. Har arbetat behandlade med komplexa ärendet inom HVB under många år. Har även utbildat personal på HVB och SIS i metoder och bemötande under många år.
  • Daniel Gesslin, KBT-terapeut, gruppchef och behandlingssamordnare på Nytidas behandlingshem Lenagården. Arbetar behandlande med komplex problematik inom behandlingshem HVB och tidigare utvecklande med individer inom gruppboende LSS. Har också utbildat och väglett personal inom LSS och HVB.

Lyssna