Nytida förvärvar BoA Mellanvård i Stockholm

Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

BoA har tio platser inom HVB (17-25 år) och 16 platser inom stödboende (16-20 år). Platserna finns i lägenheter i Stockholms närförorter och de unga får stöd av BoAs personalteam på ett tiotal personer.

BoA grundades år 2000 och erbjuder ungdomar och unga vuxna möjlighet att utvecklas till ett självständigt liv genom strukturerad hjälp i sina boenden. Insatserna och behoven varierar efter varje individ men målsättningen med arbetet är alltid ett eget boende med så stor självständighet som möjligt.

Varje ungdom får en kontaktperson från personalgruppen som följer, samordnar och anpassar arbetet efter ungdomens behov. Fokus ligger på studier, boendeträning, ekonomi, sociala kontakter, fritidsaktiviteter samt psykisk och fysisk hälsa.

Den årliga omsättningen är ca 15 MSEK.

─ BoA är en kvalitetsfokuserad aktör som vi är mycket glada att kunna integrera i Nytida. Förvärvet utgör ett bra komplement till den befintliga verksamhet inom stödboende och öppenvård som Nytida bedriver genom Ungstöd och stärker därmed vår vårdkedja för barn och unga i Stockholm. Det råder idag stor efterfrågan på stöd till unga i Stockholmsområdet och vi får nu chans att kunna erbjuda även dessa platser, säger Agneta Lindgren, affärsområdeschef för Nytida.

För mer information, kontakta:

Affärsområdeschef Agneta Lindgren, Nytida, agneta.lindgren@nytida.se eller 0733-44 15 01.