Nytida bygger ut Järva VIP-skolan i Sollentuna

Nu kan fler barn och unga i behov av särskola få plats på Nytida VIP-skolan i Sollentuna. Nytida har tecknat avtal med HF Omsorgsfastigheter om att bygga ut skolan till möjlighet att ta emot dubbelt så många elever.

Utbyggnaden startar i höst och beräknas vara klar inför skolstarten höstterminen 2018. Järva VIP är en skolverksamhet som erbjuder en helhetslösning från förskola till gymnasiesärskola för elever med utvecklingsstörning, en diagnos inom autismspektrum samt betydande problemskapande beteenden. Skolan erbjuder en individanpassad skolgång med stöd utifrån elevernas behov med utgångspunkt i såväl läroplanen som i elevernas styrkor och förmågor.

─ Vi har idag plats för 25 elever, men efterfrågan är mycket större. Efter utbyggnationen räknar vi med att kunna ta emot ca 50 elever, beroende på elevunderlaget, gruppkonstellationer och elevernas möjligheter till socialt samspel kontra behov av egna utrymmen, säger rektor Marina Smeds.

─ Järva VIP är en verksamhet med mycket hög kvalitet och goda resultat, som stöttar barn och unga med särskilda behov både i att hitta sätt att kommunicera och få social träning, och i att använda alla sina sinnen i lärandet för att kunna uppnå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. Det känns bra att kunna erbjuda detta till fler elever, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

─ HF Omsorgsfastigheter AB är glada att få fortsätta det fruktsamma samarbetet med Nytida. Vi ser det som en stor utmaning att dubbla kapaciteten samtidigt som skolans verksamhet kommer att fortgå under hela byggprocessen. Vi ser området Rotsunda i norra Sollentuna som en utmärkt plats för skolan med sin fina natur, hästhagar och närheten till Norrviken, säger Stefan Henriksson, VD för HF Omsorgsfastigheter AB 

─ Vi är också mycket nöjda med hur Sollentuna kommun bistått oss och Nytida för att möjliggöra denna för samhället så viktiga verksamhet. Vi ser fram emot att utveckla flera fina projekt i Sollentuna, avslutar Stefan Henriksson.

För mer information kontakta:

Nytida: Patrik Attemark, affärsområdeschef Nytida, 0701-66 56 01, patrik.attemark@nytida.se

Marina Smeds, rektor VIP-skolan, 0733 77 53 11, marina.smeds@nytida.se

HF Omsorgsfastigheter AB: Stefan Henriksson, VD, 070-652 24 75, stefan14.henriksson@gmail.com