Kvalitetspris till psykiatriboende i Tolg

Källreda psykiatriboende i Tolg har tilldelats Nytidas Kvalitetspris 2017. Verksamheten uppmärksammas för sitt innovativa och engagerade arbete. Medarbetarna Niclas Strååt, Anny Björge, Cecilia Olofsson och Angela Wallin fick motta priset under en högtidlig ceremoni i Solna.

Källreda är ett psykiatriboende med 18 platser som vänder sig till personer med bipolaritet, personlighetsstörning, psykos eller schizofreni. Verksamheten ligger i Tolg några mil utanför Växjö.

– Det var lite överraskande men självklart mycket uppskattat och jag ser det som ett kvitto på att vi gör ett bra arbete och att vi kan leverera en god vård till våra boende, säger Niclas Strååt, verksamhetschef på Källreda.  

Nytidas kvalitetspris inrättades 2015 för att lyfta och uppmärksamma enheter som tagit ett helhetsgrepp kring kvalitet och som fått verksamheten att utvecklas tillsammans. Nytida har drygt 375 verksamheter i Sverige.

Motivering:
”Källreda är en trivsam gruppbostad i de småländska skogarna, med duktiga medarbetare och egna kockar som lagar mat med mycket kärlek. Källredas målsättning är att alltid välkomna de som blir placerade där på bästa sätt och arbeta utifrån varje omsorgstagare för att möta denne i sin problematik och för att stärka självkänslan. Källreda har under de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete, där verksamhetschefen tillsammans med gruppchefen och de engagerade medarbetarna utvecklat arbetsmiljö, aktiviteter, boendemiljö, rutiner och trivsel. En mycket fin verksamhet som ofta får höra att de lyckas där andra tidigare misslyckats”.