Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas varje år för enheter där Nytida också har ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat göra det lättare att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och underlätta för Socialstyrelsen att utföra sin tillsyn. Det blir också enklare för allmänheten att ta del av informationen om hur vi arbetar med patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och minska risker, tillbud och negativa händelser i vården och vilka resultat som har uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. Det ska också finnas en beskrivning av hur man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart och när det ska ske.

Lyssna