Under 2015 lanserades FNs Agenda 2030 med 17 övergripande mål för en hållbar utveckling. Målen ringar in de globala behoven för en mer hållbar värld. Vår övertygelse är att Nytidas verksamhet, med individen i fokus, bidrar till att skapa förändring för de personer vi kommer i kontakt med och på de nordiska marknader där vi verkar.

Hållbarhet handlar om framtiden och hur vi som företag tar ansvar i allt vi gör. Därför är begreppet ”Hållbarhet” något som vi alla behöver vänja oss vid och förhålla oss till. Våra prioriterade hållbarhetsfrågor fokuserar i första hand på det som är viktigt för att på ett hållbart sätt ge en god vård och omsorg till våra omsorgstagare. Det handlar om etik och efterlevnad till regelverk och lagstiftning, att alltid sätta individen i centrum och ta aktiv del i innovation i vården och omsorgen. Det är det vi gör varje dag i våra verksamheter.

Läs mer om hur vi ser på hållbarhet på Ambea.se

Lyssna