Nytida är en av Sveriges största privata aktörer inom vård och omsorg med cirka 350 verksamheter i landet.

Nytida ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har cirka 500 enheter i Sverige och Norge och cirka 15 000 medarbetare.

Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida och Lära samt Klara som. Ambea bedriver också verksamhet i Norge under varumärket Heimta.

Mer information om Ambea:

Mer information om Ambea, hittar du på Ambea.se. Information på engelska finns på Ambea.com.