Läs mer

Vår organisation

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Nytida erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet.