Läs mer

Vår organisation

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Vi har omkring 375 verksamheter runt om i landet och 7 000 medarbetare. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea som erbjuder äldreomsorg, boendestöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.