Det är centralt i allt vårt arbete och inom alla våra verksamheter att de personer som vistas hos oss ska bli så självständiga som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Många gånger har de personer som bor eller vistas på Nytida olika utmaningar i sin vardag. Vi möter dem där de är och ger dem det stöd som behövs för att uppnå en personlig utveckling och ökad självständighet.

 

Mentorskap hjälper personer med NPF i övergången från ung till vuxen

Vill du veta mer om hur Nytidas verksamhete arbetar med självständighet?

Kontakta oss på placeringsförfrågan så berättar vi mer:

Placeringsförfrågan på: 020-66 20 20
eller mejla oss på: placeringsforfragan@nytida.se