Skolan kan ibland vara svår att klara av för elever med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det  kan gå så långt att eleverna slutar att gå till skolan och, blir vad som i dagligt tal kallas hemmasittare. Samma risk finns för personer som efter skolan hamnar i isolering utan sysselsättning.

Det  krävs stora insatser från skolan för att få tillbaka eleven. Bland annat behövs kunskap om NPF och vilka hjälpmedel som just den eleven behöver för att klara av sin skoldag.

Inom Nytida finns skolor som jobbar särskilt med problematisk skolfrånvaro. Vi har också dagliga verksamheter i Stockholm  med en inriktning som vi kallar Kliv ut för att nå personer. som har hamnat i ofrivillig isolering även efter skolåren. Här har vi samlat spetskunskap och byggt upp ett fungerande arbetssätt för att arbeta långsiktigt utifrån var och ens egna förutsättningar och intressen

Så här kan man ge stöd till den som är hemma

 

Så här arbetar Nytidas dagliga verksamheter för att stötta personer ut ur ofrivillig isolering, i det vi kallar Kliv ut.

Möt Aurora och Sara i en av Nytidas dagliga verksamheter som berättar om den resa Aurora har gjort med stöd av verksamheten för att få ett fungerande liv och bryta sin isolering trots sin psykiska ohälsa.

 

Nytidas skolor som arbetar särskilt med problematisk skolfrånvaro

Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Grundskola
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Stockholm
Detaljer
Hittade inget

Nytidas dagliga verksamheter som arbetar med Kliv ut – ofrivillig isolering

Daglig Verksamhet
Norrtälje
Välkommen till vår nyöppnade verksamhet i Norrtälje. Vi erbjuder en individuellt utformad ...
Norrtälje, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Norrtull Öst
Vi erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina mål och ...
Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Alvik Öst
Vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, personkrest 1, i åldrarna 18-67 ...
Bromma, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Liljeholmen Syd
Liljeholmen Syd erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina ...
Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Globen Väst
Globen Väst omfattas av LSS och erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig ...
Johanneshov, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Farsta Nord
Farsta Nord erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina mål ...
Farsta, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Haninge Nord
Haninge Nord omfattas av LSS och erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig ...
Handen, Stockholm
Detaljer
Hittade inget