Nöjdheten bland Nytidas kunder och deras närstående har under de senaste åren stabiliserats på en hög nivå, där 8 av 10 är nöjda. Det visar Nytidas kvalitetsundersökning för 2016, som genomfördes i februari-mars av det oberoende undersökningsföretaget CMA Research.

Nytidas verksamhet omfattar boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, psykiatri och missbruk samt särskola. Varje år genomförs en kvalitetsundersökning till kunder och närstående.

Svarsfrekvensen låg på 58 procent för närstående och 54 procent för kunderna själva.

Totalt sett har kundnöjdheten ökat år från år sedan 2011, för att från 2014 och framåt plana ut på en stabilt hög nivå.

Närstående

De närståendes nöjdhet mäts med indexet NKI, Nöjd Kund Index, som är en sammanvägning av närståendes nöjdhet med vardag, bemötande och stödperson. NKI för 2016 låg på 78, samma som året innan. 2011 var NKI 69, och har därefter ökat för att nu ha uppnått en stabil nivå. Över 75 anses som en hög nivå för ett tjänsteföretag, och ett rekommenderat mål ligger mellan 75 och 80.

Kunder

För kunderna själva redovisas ett totalindex byggt på alla frågor istället för NKI som för närstående. Totalt hamnar det på 85, i fjol var det 86. Kunderna har kunnat välja mellan att svara på en pappersenkät eller på läsplatta, enligt en 5-gradig skala med siffror eller en 3-gradig skala med emoticons som visar glatt, neutralt eller ledset ansikte.

Variationer i resultatet

Resultatet visar vidare att kunder och närstående är mest nöjda med bemötandet. Däremot bör Nytida generellt arbeta med att öka nöjdheten gällande innehållet i kundernas vardag.

Resultatet varierar, dels mellan de olika verksamhetsinriktningarna, dels mellan regioner och enheter. Skåne är generellt den region som fått högst resultat. Kunderna i personlig assistans och i daglig verksamhet är mest nöjda, medan psykiatrins kunder är liksom tidigare år de minst nöjda, även om de anser att de bemöts med respekt av personalen. Nu börjar arbetet med analysera resultaten på region- och enhetsnivå.

”Resultaten ska användas för systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer. Ett bra arbetssätt är lärande från de enheter som får höga betyg och sprida deras arbetssätt till andra”, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

För mer information, kontakta kvalitetsutvecklare Sören Henningsson, Ambea/Nytida,

telefon 073-086 66 96.

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På våra 400 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 7 000 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.