Ambea, ett av Sveriges största företag inom stöd och omsorg, startar ett nytt verksamhetsområde, Lära. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Lära är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området.− Vård och omsorg har ett stort behov av utveckling och förändring under de kommande åren. Rätt kompetens, samverkan och innovation blir avgörande för att lyckas. Genom att samla all utbildning inom Vardaga, som bedriver äldreomsorg, och Nytida, som erbjuder stöd till personer med funktionsnedsättningar, vill vi dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper till all personal som arbetar med stöd och omsorg, säger Fredrik Gren, VD för Ambea.

Sedan tidigare bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet inom Vardaga med Demensakademin som är en certifieringsutbildning inom demens. Efter Nytidas förvärv av Solhagagruppen kan Lära även erbjuda utbildningar inom Asperger, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tidigare drevs av Solhaga Enigma Education.

− Vi ser att det finns ett stort behov av fortsättningsutbildningar inom stöd och kan redan från start erbjuda 50-talet kurser och diplomerade utbildningar inom funktionsnedsättning, äldreomsorg och skola, vilket gör oss till en av de största fristående utbildningsverksamheterna inom området. Dessutom kan vi erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar inom områden som autismspektrum, demens och olika typer av behandlingar, säger Anders Westerholm, chef för Lära.

Lära samverkar redan idag med närmare 100 av Sveriges kommuner och utbildar årligen 7000 personer inom stöd, omsorg och skola. Utbildningar av externa medarbetare hos kommuner och privata omsorgsgivare är en snabbt ökande andel. Det senaste året var drygt 4 000 externa deltagare från kommuner och privata omsorgsgivare.

En viktig uppgift för Lära är också att vara drivande och stödjande i forsknings- och utvecklingsprojekt som på lång sikt förbättrar vård och omsorg i Sverige. Samarbete finns med flera högskolor och universitet i Sverige samt med partners i Storbritannien och övriga Norden. Fokus är verksamhetsutvecklande initiativ kopplat till specialpedagogik, kompetens och digitalisering.

− Man ska känna trygghet i att sektorns medarbetare hela tiden har tillgång till senaste rön den bästa kunskapen och de verktyg som krävs för att möta de människor som är beroende av oss utifrån varje brukares specifika intressen och behov, säger Fredrik Gren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Gren, VD Ambea, 070-511 64 99, fredrik.gren@ambea.se

Anders Westerholm, chef Lära, 070-166 56 41, anders.westerholm@ambea.se

Nanna Wedar, kommunikationsdirektör, Ambea, 070-166 58 88, nanna.wedar@ambea.se

Om Lära

Lära, som ingår i Ambea. utvecklar och erbjuder diplomerade utbildningar och kurser för kvalificerat bemötande inom autismspektrum, demens och olika typer av behandlingar, alltid med utgångspunkt att göra skillnaden i vardagen. Lära samverkar med ett 100-tal kommuner och erbjuder ett 50-tal utbildningar samt uppdragsutbildningar. Läs mer om vår verksamhet på lära.se

Om Ambea

Ambea är Nordens ledande företagsgrupp inom vård och omsorg. Tillsammans med 14 000 experter på omsorg i våra dotterbolag Vardaga och Nytida samt utbildningsverksamhet Lära har vi en stor uppgift: att bidra till att lösa välfärdsutmaningen. Läs mer om hur vi gör skillnad på ambea.se. 

Bilagor