Nytida Ungstöd Öppenvård med säte i Spånga har tilldelats Nytidas kvalitetspris för 2016. Medarbetarna Tony Blomberg och Jenny Sylvén fick den 7 december motta priset vid en högtidlig ceremoni i Solna. Ungstöd Öppenvård erövrade priset i tuff konkurrens med ett tiotal andra nominerade verksamheter inom Nytida.

Ungstöd Öppenvård är del av Nytida sedan sommaren 2015. Verksamheten anpassar sin insats på ett flexibelt och individanpassat sätt utifrån varje enskild ungdoms behov med hänsyn till uppdraget ifrån socialtjänsten.

Öppenvården vänder sig till ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, kriminalitet, neuropsykiatriska diagnoser, annat socialt nedbrytande beteende, missbruk och ensamkommande ungdomar.

Målet är att erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt, där Öppenvården på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunens egna insatser. Verksamheten erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap för varje ungdom och dessutom finns det träningslägenheter där den unge kan träna inför ett fungerande vuxenliv.

Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Öppenvården definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås. För att ungdomarna ska kunna nå målen måste de känna sig trygga och bekväma. Därför träffar behandlarna dem ofta i deras hemmiljö eller ute på stan. Öppenvården kan nås dygnet runt och det finns alltid en vuxen att prata med.

─ Öppenvården har under året utökat sin verksamhet, anställt flera nya medarbetare och kunnat erbjuda stöd till allt fler ungdomar. Samtidigt har medarbetarna tagit till sig Nytidas system och rutiner på ett bra sätt. Det är en mycket fin och stor insats som gjorts av alla chefer och medarbetare och det är därför ett nöje att tilldela Nytida Ungstöd Öppenvård Stockholm Nytidas Kvalitetspris 2016, säger Patrik Attemark, affärsområdeschef för Nytida.

– Det är jätteroligt och känns både överraskande och som en ära att vinna, säger Tony Blomberg från Ungstöd Stockholm och får medhåll från kollegan Jenny Sylvén.

– Vi har en fantastisk personalgrupp som är så måna om dem de jobbar med. De gör ett så bra arbete och det gör bra kvalitet, säger hon.

För mer information, kontakta Åsa Lundin, verksamhetschef
Telefon: 08-411 11 28, 073-377 53 18. E-post: asa.lundin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På våra över 350 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 7 000 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.  

Bilagor