Affären mellan Ambea och Aleris Omsorg är fullbordad. Det innebär att Nytida, Ambeas verksamhetsområde inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, växer till att omfatta cirka 400 enheter. I och med förvärvet av Aleris Omsorg blir företagsgruppen Ambea en av Nordens ledande omsorgsaktörer, med cirka 26 000 medarbetare. 

– Jag ser framförallt fram emot alla de positiva effekter det här innebär för våra omsorgstagare. Fler duktiga medarbetare inom organisationen innebär också fler möjligheter till erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis en ännu högre kvalitet, säger Magnus Åkerhielm, affärsområdeschef Nytida. 

Aleris-koncernen fortsätter bedriva verksamheter inom sjukvårdssektorn under varumärket Aleris. Detta innebär att samtliga av de drygt 19 boendeenheter, 110 familjehem och öppenvårdsenheter på nio orter som tillkommer i Sverige byter namn och sorteras in under det etablerade affärsområdet Nytida. Samma sak gäller de tillkomna äldreomsorgsverksamheterna, som integreras i Vardaga. Den totala tillväxten av medarbetare och verksamheter inom Nytida och Vardaga innebär att Ambea blir marknadsledande omsorgsaktör i Sverige.

– Vi är förstås väldigt glada över att kunna välkomna våra nya kollegor. De enheter vi tar över fungerar mycket bra och jag tror att vi kommer kunna hämta mycket inspiration och praktiska lösningar från dessa verksamheter, vilket kan gynna hela den nya organisationen, säger Ambeas koncernchef Fredrik Gren.

Marknadsledande i Norge, Danmark och Sverige

Förvärvet av Aleris Omsorg innebär att Ambea växer i både Sverige och Norge. Dessutom innebär det att Ambea även etablerar sig på den danska omsorgsmarknaden. Sammantaget innebär förvärvet att Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med marknadsledande position i Sverige, Norge och Danmark.

Ambeas norska verksamhet har tidigare omfattat cirka 60 boenden under namnet Heimta. Förvärvet av Aleris Omsorg innebär att Ambea växer i Norge med ytterligare omkring 800 omsorgstagare inom stöd till barn och unga, psykisk hälsa och personlig assistans (BPA), 7 äldreboenden och omsorgsboenden med omkring 500 omsorgsplatser, samt seniorlägenheter. Detta gör att Stendi blir Norges marknadsledande omsorgsföretag.

Likaså blir Ambea Danmarks största privata omsorgsaktör. Danmark är en ny marknad för Ambea och där tillkommer bland annat sex äldreboenden, åtta hemtjänstenheter, två boenden för vuxna inom funktionsnedsättning och nätverk på två orter inom öppenvård, individ och familj under varumärket Altiden.

Effektivare och kvalitetssäkrare omsorg för fler

På kort sikt innebär förvärvet inga förändringar för omsorgstagarna. Arbetet fortsätter som vanligt, med samma medarbetare och omsorgstagarna får samma stöd och omsorg som de är vana vid. 

– Ambea och Aleris Omsorg står på samma stabila grund gällande värderingar, företagskultur samt syn på kvalitet och innovation. Vi passar bra ihop och tillsammans kan vi bygga Nordens ledande omsorgsföretag för kvalitets- och innovationsutveckling, säger Fredrik Gren. 

I Ambea, vars kvalitetssystem Qualimax redan anses som branschledande, stärks nu möjligheten till en än mer effektiv och kvalitativ omsorg. När antalet anställda i koncernen nu nästintill fördubblas och antalet bäddar eller omsorgsplatser ökar till 11 000, ser Ambeas vd Fredrik Gren fördelar som kan gagna samhället i stort: 

– Ett större underlag av boenden och erfarenheter från såväl anställda som omsorgstagare ger en bättre grund för oss att driva utvecklingen av högkvalitativ och innovativ omsorg. Det gör att vi kan erbjuda en ännu effektivare omsorg till hög kvalité, som belastar skattebetarna i lägre utsträckning.

För mer information, kontakta:

Magnus Åkerhielm, affärsområdeschef Nytida
Telefon: 072 713 95 65
E-post: magnus.akerhielm@ambea.se

Fredrik Gren, koncernchef Ambea
Telefon: 08 578 700 00
E-post: fredrik.gren@ambea.se

Eric Tapper, pressansvarig (vik)
Telefon: 073 503 21 03
E-post: eric.tapper@ambea.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor