Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Tillväxthemmen startade 2013, har 13 bäddar och omsättningen det brutna räkenskapsåret 2016/17 uppgick till ca 12 miljoner kronor.

Presstjänst
Telefon: 010 33 00 501

E-post: press@ambea.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.  Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor