Nytida AB har förvärvat Brostugegården i Uppsala, ett boende med särskild service för personer med behov av omsorg på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Brostugegården har 30 platser och erbjuder en trivsam hemmiljö med respektfullt bemötande, samt stöd och hjälp till ett självständigt och meningsfullt liv utifrån den enskildes förutsättningar. Verksamheten har funnits sedan 1960-talet och i samma familjs ägo sedan 1979. Den årliga omsättningen är ca 22 MSEK.

─ Vi är mycket glada att Brostugegårdens ägare valt Nytida för att ta över den fina och välfungerande verksamheten med dess långa tradition av god omvårdnad och stöd till de boende. Det blir ett värdefullt tillskott till Nytidas befintliga verksamheter i Uppland och vi ser fram emot att samverka, lära av varandra och utvecklas, säger Katarina Hult, Nytidas sektorchef för individ och familj.

För mer information, kontakta:

Sektorchef Katarina Hult, Nytida, katarina.hult@nytida.se eller 0733-77 53 10.

Affärsområdeschef Agneta Lindgren, Nytida, agneta.lindgren@nytida.se eller 0733-44 15 01.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.  Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor