Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Arona Omsorger omfattar ett gruppboende om totalt sju bäddar och en daglig verksamhet för tolv personer med inriktning på djurskötsel. Företaget startade 2002 och har sin verksamhet i området kring Trosa och Vagnhärad. Omsättningen 2016 uppgick till ca 12 miljoner kronor.

Presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.  Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor