Nytida har fått Växjö kommuns förtroende att driva ytterligare tre gruppbostäder samt en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Växjö.

I en upphandling har Växjö kommun beslutat att Nytida ska få överta driften av gruppbostäderna och den dagliga verksamheten, som är belägna i Ingelstad utanför Växjö. Övertagandet sker den 1 oktober i år och kontraktet gäller till och med september 2019, med möjlighet till förlängning i 2+2 år.

Nytidas anbud bedömdes som det mest fördelaktiga med hänsyn taget främst till kvalitet, men också pris.

”Det är väldigt roligt att Växjö kommun valt oss som utförare och att vårt anbud bedömdes ha den högsta kvaliteten. Vi driver redan idag tre gruppboenden i Växjö och det känns bra att få möjlighet att utöka vår verksamhet i kommunen”, säger Nytidas sektorchef Toivo Karlsson.

Kontraktet blir giltigt under förutsättning att kommunens beslut inte överklagas inom de närmaste veckorna.

För mer information, kontakta gärna Toivo Karlsson, telefon 0733-998 269

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea. www.nytida.se

Bilagor