I dagarna startar bygget av Nytidas nya gruppbostad på Slottsbrinken i Mariefred. Byggherre är Bällstaudde Projektutveckling AB och bostaden som får sex lägenheter beräknas klar för inflyttning i februari 2018.

Gruppbostaden vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och Asperger syndrom. Den får ett lugnt läge på Björklidsvägen och en stor trädgård. Förutom lägenheterna för de boende får bostaden gemensamma utrymmen och en personallägenhet.

─ Vi vet att det finns ett ökande behov av boende med stöd för personer med funktionsnedsättning. Vi tar med oss vår stora erfarenhet av att driva gruppboenden och skapa trygga miljöer för dem som har särskilda behov. Mariefred är ett nytt område för oss och vi har etablerat ett gott samarbete med kommunen kring planeringen av det nya boendet, säger Patrik Attemark, affärsområdeschef i Nytida.

Vi är glada att nu komma igång med bygget! Det känns viktigt och värdefullt att genom våra hus få vara med och bidra till en bra livskvalitet för personer med särskilda behov, berättar Ia Odell Balkeståhl, projektledare på Bällstaudde Projektutveckling AB 

Vi jobbar aktivt med att våra hus ska präglas av omtanke och utgöra en autismvänlig miljö att bo och trivas i, fortsätter Karolina Odell, konceptansvarig inredare på Bällstaudde Projektutveckling AB.

För mer information, kontakta:

Nytida: Affärsområdeschef Patrik Attemark, patrik.attemark@nytida.se, 070-166 65 01

Bällstaudde Projektutveckling AB: Projektledare Ia Odell Balkeståhl, ia.odell@ballstaudde.se, 0709-63 39 73

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.  Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor