Både omsorgspersonal och handläggare i kommunerna behöver bättre kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation med personer som har svårt att förstå och uttrycka sig. Det är en av slutsatserna från en forskningscirkel som Lära och Nytida genomfört i samarbete med Malmö högskola. Ett samarbete som nu får en fortsättning genom ett fördjupat forskningsprojekt.

Enligt socialtjänstlagen ska genomförandeplaner skrivas när en person har fått ett beslut från sin kommun om stöd och omsorg. Den ska innehålla en beskrivning av vad som ska göras men också av hur den berörda personen har deltagit och fått säga sin mening om insatsen. Men i praktiken är detta inte lika enkelt som det låter eftersom det förutsätter att personen i fråga kan kommunicera, kan ställa frågor och ge adekvata svar om vad hen behöver hjälp med.

Detta är bakgrunden till det forskningsprojekt som Lära och Malmö högskola har genomfört tillsammans med medarbetare från Nytida för att öka kunskapen om hur man får omsorgstagaren delaktig i processen. Hanna Egard forskar inom socialt arbete och handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, är lärare vid Malmö högskola och en av de medverkande forskarna.

– Jag hade nog inte tänkt tanken till slut hur komplicerat det här är. Det är svårt att fråga en person som inte kan eller vill prata. Det är också svårt för medarbetaren att vara den som ska tolka svaren. För dem är det därför viktigt att ha kompetens om alternativ kommunikation, säger Hanna Egard.

Hennes slutsats är att man givetvis måste utgå ifrån vad omsorgstagaren vill. Utmaningen är att hitta rätt metod för att ta reda på det. Trine Bach Jensen, ansvarig för forskning och utveckling inom Lära håller med.

– Ska vi prata delaktighet måste vi prata med personen på ett sätt som är begripligt för den personen och det kan variera från bilder till rap-musik, säger Trine Bach Jensen.

En ytterligare insikt för Hanna Egard har varit att personalen på t ex ett boende inte alltid får så mycket information om hur den som flyttar kommunicerar. Hon menar att biståndshandläggarna behöver bli bättre på att förstå vikten av alternativ och kompletterande kommunikation.

Lärdomarna från forskningsprojektet har varit många och har redan resulterat i en workshop som genomfördes på Malmö högskola. Nu går samarbetet med Lära och Malmö högskola vidare och diskussioner pågår om hur de ska bygga en utbildning i pedagogik och arbetsmetod när det gäller att skapa delaktighet, som baseras på resultatet från denna och tidigare forskning.

Syftet är att omsorgstagaren, ska ha en genomförandeplan där han eller hon har varit delaktig och att det som är tänkt också ska bli verklighet.

Lära och Malmö högskola diskuterar också kring ett projekt för att utveckla genomförandeplanerna med hjälp av interaktiv kommunikation. Det skapas en idébank med material och verktyg som underlättar arbetet.

För mer information, kontakta:

Lära: Trine Bach Jensen, trine.bachjensen@ambea.se, 070-166 58 46

Malmö högskola: Hanna Egard hanna.egard@mah.se, 040-665 74 66

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.  Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Bilagor