Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti, 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten ligger i Skåne och består av två skolenheter och en korttidsverksamhet, skolenheterna bedriver såväl grundskola som grundsärskola för elever med autism.

Nytida växer – Förvärvet av Aleris Omsorg gör Ambea till ny marknadsledare i Sverige, Norge och Danmark

21 januari, 2019

Affären mellan Ambea och Aleris Omsorg är fullbordad. Det innebär att Nytida, Ambeas verksamhetsområde inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, växer till att omfatta cirka 400 enheter. I och med förvärvet av Aleris Omsorg blir företagsgruppen Ambea en av Nordens ledande omsorgsaktörer, med cirka 26 000 medarbetare. 

Nytida växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg

16 oktober, 2018

Nytida är en del i Ambea, som den 16 oktober tecknat avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet gäller under förutsättning att konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner affären.

Nytida förvärvar Tillväxthemmen

4 juni, 2018

Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Nytida förvärvar Arona Omsorger

1 mars, 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Källreda Kvalitetspris 2017

Kvalitetspris till psykiatriboende i Tolg

27 december, 2017

Källreda psykiatriboende i Tolg har tilldelats Nytidas Kvalitetspris 2017. Verksamheten uppmärksammas för sitt innovativa och engagerade arbete. Medarbetarna Niclas Strååt, Anny Björge, Cecilia Olofsson och Angela Wallin fick motta priset under en högtidlig ceremoni i Solna.

Ny affärsområdeschef i Nytida

15 december, 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Nytida förvärvar BoA Mellanvård i Stockholm

8 november, 2017

Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

Nytida förvärvar Brostugegården i Uppsala

1 september, 2017

Nytida AB har förvärvat Brostugegården i Uppsala, ett boende med särskild service för personer med behov av omsorg på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Nytida bygger ut Järva VIP-skolan i Sollentuna

4 juli, 2017

Nu kan fler barn och unga i behov av särskola få plats på Nytida VIP-skolan i Sollentuna. Nytida har tecknat avtal med HF Omsorgsfastigheter om att bygga ut skolan till möjlighet att ta emot dubbelt så många elever.

Nytida förvärvar Resursteamet

22 maj, 2017

Nytida har förvärvat Resursteamet, en Stockholmsbaserad LSS-aktör inom daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktionsnedsättning. 

Bättre kunskap i alternativ kommunikation behövs för att öka omsorgstagares delaktighet

24 april, 2017

Både omsorgspersonal och handläggare i kommunerna behöver bättre kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation med personer som har svårt att förstå och uttrycka sig. Det är en av slutsatserna från en forskningscirkel som Lära och Nytida genomfört i samarbete med Malmö högskola. Ett samarbete som nu får en fortsättning genom ett fördjupat forskningsprojekt.

Byggstart för ny gruppbostad i Mariefred

2 mars, 2017

I dagarna startar bygget av Nytidas nya gruppbostad på Slottsbrinken i Mariefred. Byggherre är Bällstaudde Projektutveckling AB och bostaden som får sex lägenheter beräknas klar för inflyttning i februari 2018.

Asylsökande får praktik i Norrköpings, Linköpings och Söderköpings omsorg

28 december, 2016

7 stycken asylsökande har fått praktikplatser i Nytidas verksamheter inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning i Norrköping, Linköping och Söderköping. Detta som ett led i Ambeas, Nytidas och Vardagas projekt för att erbjuda praktik till asylsökande i samarbete med Migrationsverket.

Magnusgården får priset ”Årets nykomling” i Nytida

27 december, 2016

Nytida Magnusgården i Lödöse fick den 7 december motta Nytidas hederspris om ”Årets nykomling” 2016. Magnusgården var en av tiotalet nominerade verksamheter till Nytidas kvalitetspriser för året och erövrade sitt pris i tuff konkurrens. Medarbetarna Helena Nilsson och Marie Svensson fanns på plats för att ta emot priset vid en högtidlig ceremoni på Hufvudsta gård i Solna.

Norrmalms LSS får priset ”Årets samarbete” i Nytida

27 december, 2016

De åtta grupp- och servicebostäderna inom Norrmalms LSS fick den 7 december motta Nytidas hederspris för ”Årets samarbete” 2016. Norrmalms LSS var en av tiotalet nominerade verksamheter till Nytidas kvalitetspriser för året och erövrade sitt pris i tuff konkurrens.

Nytida ASP Center får hederspris för utvecklingsarbete

27 december, 2016

Nytida ASP Center i Boden har tilldelats Nytidas hederspris för sitt omfattande utvecklingsarbete under det gångna året. Verksamhetschef Nina Morin och gruppchef Magnus Andersson fick motta priset vid en högtidlig ceremoni i Solna den 7 december. ASP Center var en av tiotalet nominerade verksamheter till Nytidas kvalitetspriser för året och erövrade sitt pris i tuff konkurrens.

Nytida förvärvar Ekbacka i Urshult

21 december, 2016

Nytida AB har den 9 december 2016 ingått avtal om att förvärva Ekbacka AB. Affären beräknas att slutföras den 31 december 2016 då även Nytida tillträder förvärvet.Ekbacka är ett särskilt boende i Urshult i Småland, som vänder sig till personer med psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Det är beläget i nära anslutning till Nytidas befintliga verksamhet Trehörna i Urshult.

Jenny Sylvén och Tony Blomberg med Ungstöds kvalitetspris.

Nytidas Kvalitetspris 2016 till Nytida Ungstöd Stockholm

21 december, 2016

Nytida Ungstöd Öppenvård med säte i Spånga har tilldelats Nytidas kvalitetspris för 2016. Medarbetarna Tony Blomberg och Jenny Sylvén fick den 7 december motta priset vid en högtidlig ceremoni i Solna. Ungstöd Öppenvård erövrade priset i tuff konkurrens med ett tiotal andra nominerade verksamheter inom Nytida.

Nytida förvärvar Blichers Friskola i Skåne

5 december, 2016

Nytida har förvärvat Blichergruppen AB som ligger i Teckomatorp, Skåne. Blichergruppen består av Blichers Friskola och ett HVB-hem där eleverna bor i veckorna.

Nytt boende i Skultorp för personer med förvärvad hjärnskada

26 september, 2016

Den 3 oktober öppnar Nytida ett nytt gruppboende på Sverkilsvägen i Skultorp. Boendet har fem platser och vänder sig till vuxna med förvärvad hjärnskada.

Nytt verksamhetsområde när Ambea kraftsamlar kring kompetensutveckling inom stöd och omsorg

15 september, 2016

Ambea, ett av Sveriges största företag inom stöd och omsorg, startar ett nytt verksamhetsområde, Lära. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Lära är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området.

Hur klarar omsorgen att ställa individen i centrum?

30 juni, 2016

Under årets Almedalsvecka arrangerar Nytida och Vardaga sju samtal och Heta Stolen-utfrågningar i vård- och omsorgssektorns mest aktuella ämnen. En av de viktigaste frågorna som ställs är hur omsorgen ska lyckas säkerställa att individen står i centrum och inte hamnar mellan stolarna. 

Ambea skapar 2 000 nya praktikjobb för asylsökande

7 juni, 2016

Ambea, ett av Nordens ledande företag inom vård och omsorg, har tecknat en avsiktsförklaring med Migrationsverket om att erbjuda asylsökande 1 000 praktikplatser per år i Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning. Samarbetet sträcker sig över en tvåårsperiod och det är den första avsiktsförklaringen i sitt slag.

Crazy Mike från Lund uppträder på Sølundsfestivalen

1 juni, 2016

Lundabandet Crazy Mike från Nytidas dagliga verksamhet Stora Blå Syd uppträder för andra året i rad på världens största musikfestival för personer med funktionshinder.

Stabilt nöjda kunder i Nytida

28 april, 2016

Nöjdheten bland Nytidas kunder och deras närstående har under de senaste åren stabiliserats på en hög nivå, där 8 av 10 är nöjda. Det visar Nytidas kvalitetsundersökning för 2016, som genomfördes i februari-mars av det oberoende undersökningsföretaget CMA Research.

Styrkor och möjligheter med Asperger – tema för årets Solhagakonferens

6 april, 2016

Kan egenskaper hos personer med Aspergers syndrom vara önskvärda egenskaper också hos andra? Ja, det anser årets huvudtalare vid Solhagakonferensen, professor Tony Attwood, som är känd för att ha utmanat synen på Aspergers syndrom. Hans fokus på positiva diagnoskriterier har fått stor spridning i världen, inte minst genom hans böcker.

Klartecken för samgående mellan Nytida och Solhagagruppen

10 mars, 2016

I och med att Konkurrensverket nyligen godkände att Nytidas avsikt att förvärva Solhagagruppen, har affären nu slutförts och integrationen mellan de två företagen inletts.

Nytidas och Vardagas kvalitetsbokslut 2015 – nu med tydligare statistik

7 mars, 2016

Tydligare diagram med mer jämförbar information branschmässigt är en av nyheterna i Nytidas och Vardagas gemensamma kvalitetsbokslut för 2015. I bokslutet redovisas öppet alla avvikelser, anmälningar och tillsyner som gjorts i verksamheten, men också allt det goda kvalitetsarbete som görs dagligen i de ca 360 verksamheterna.

Välkommen till vernissage!

12 februari, 2016

Fotokonstnären och diktaren Jim Olin Gardmo ställer ut sin fotokonst i Solna kommande vecka. Utställningen har kommit till med stöd av Nytida Anemon personlig assistans, där Jim är assistanskund.

Nytida får utökat förtroende i Växjö

12 februari, 2016

Nytida har fått Växjö kommuns förtroende att driva ytterligare tre gruppbostäder samt en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Växjö.

Nytida går samman med Solhagagruppen

12 januari, 2016

Nytida har för avsikt att gå samman med Solhagagruppen. De båda företagen bildar tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och stärker därmed förutsättningar för att möta det stora behovet av fler omsorgsplatser.