Kundombudets uppgift är att lyssna och se till att du får svar på det som du önskar från ansvariga. Vi vill ju alltid bli bättre och dina frågor och synpunkter är viktiga för att vi hela tiden ska utvecklas.

Marina AsplundKundombudet är oberoende från våra verksamheter och arbetar för ditt bästa. Hon står i direkt kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora som små, behandlas så snabbt som möjligt.

– Jag upplever att kundombudet uppfattas som en välkomnad funktion och att den är något unik i vår bransch. Det är viktigt att fånga upp klagomål och förbättringsförslag som de anhöriga och kunderna har. Vi ska inte glömma alla de positiva synpunkter jag får. Dessa förmedlas också till verksamheterna och det är förstås viktigt att medarbetarna får veta vilket fint arbete de gör.

Marina Asplund, kundombud på Nytida

Kundombudet tar emot dina synpunkter vardagar kl 9.00 – 16.00 på telefon 08-410 905 10 eller via e-postformuläret nedan

Kundombudet ersätter inte din kontaktman eller verksamhetschef på just din verksamhet, utan är ett komplement när du känner att du vill diskutera med eller göra ditt ärende hört av någon som är oberoende från verksamheten.

Det går självfallet att ställa frågor eller uttrycka synpunkter anonymt, men då finns tyvärr ingen möjlighet till återkoppling.

Här kan du skriva ut en blankett på lätt svenska

 

Kontaktformulär

Välkommen att fylla i formuläret nedan för att kontakta Kundombudet.