Nedan finns kontaktuppgifter till Nytidas sektor- och regionchefer. Kontaktuppgifter till våra verksamheter finns på respektive verksamhetssida, du hittar samtliga verksamheter i vårt sökfält  här

Sektor Individ & familj, vuxna

Vi har verksamheter för vuxna inom individ och familj (SoL) innehållande tjänsterna särskilt boende, HVB och viss annan heldygnsvård, boendestöd och utredning.

Sektorchef

Katarina Hult, tel: 073-377 53 10

Regionchefer

Jon Schöning, tel: 070-260 90 15

Peter Boänges tel: 070-266 35 88

Lena Book, tel: 073-325 09 01

Teresa Woodall, tel: 031-27 82 10

Sektor Individ & familj, barn och unga

Vi har verksamheter för barn och unga inom individ och familj (SoL) innehållande HVB, familjeHVB, familjehem, utredning, öppenvård och stödboende.

Sektorchef

Linda Schönning, tel: 070-377 51 20

Regionchefer

Åsa Lundin, HVB barn och unga, tel: 073-377 53 18

Maria Edelswärd-Karlsson, Familjebehandlingshem,  tel: 073-327 18 06

Ulrika Lund-Wieler, Stödboende och öppenvård, tel: 076-145 99 21 

Tove Nyström-Eriksson, Familjehem, tel: 070-520 17 32

Sektor LSS

Vi har verksamheter för både barn och unga samt vuxna inom funktionsnedsättning (LSS) innehållande barn- och ungdomsboende, korttidsboende, kollo, daglig verksamhet, gruppboende, serviceboende och boendestöd samt skolor.

Sektorchef

Fredrik von Malmborg, tel: 070-494 17 66

Regionchefer

Fredrik Ahlström, tel: 072-586 08 49

Niklas Lundin, tel:  076-307 74 07

Annica Hamrén, tel: 073-642 47 44

Anita Hjelmberg-Frisk, tel: 073-327 18 00

Maja-Lisa Hallberg, tel: 072-983 96 74

Carl Egeman, tel: 072-584 70 13

Lars Eriksson, tel: 070-858 76 38

Angela Wallin, tel: 070-867 20 21

Skolchef

Åsa Enström, tel: 070-166 56 75

 

Sektor Entreprenad

Vi har entreprenader inom funktionsnedsättning (LSS) och individ och familj (SoL).

Sektorchef

Jonny Schelin, tel: 070-962 64 80

Regionchefer

Maria Smitt tel: 076-621 73 14

Per Johansson, tel: 073-377 52 49

Jessika Svedberg, tel: 072-386 99 11