E-post: fornamn.efternamn@nytida.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)

Sektor Individ & familj, vuxna

Sektorchef Katarina Hult
08-578 70 063

Region Norr

Regionchef Jon Schöning
070-260 90 15

Region Nordöst

Regionchef Hans Göthlund
070-600 94 49

Region Missbruk

Regionchef Lena Book
08-578 70 188

Region Syd

Regionchef Teresa Woodall
031-27 82 10

Sektor Individ & familj, barn och unga

Sektorchef Linda Schönning
070-377 51 20

Region Familjehem

Regionchef Nils Öström
070-520 17 32

Region Familjebehandlingshem

Regionchef Maria Edelswärd-Karlsson
073-327 18 06

Region HVB barn och unga

Regionchef Åsa Lundin
073-377 53 18

Region Öppenvård och stödboende

Regionchef Ulrika Lund-Wieler
076-145 99 21

 

Sektor Region Mitt

Sektorchef Lena Bölander
073-377 52 50

Sektor LSS

Sektorchef Fredrik von Malmborg
070-494 17 66

Region Stockholm Syd

Regionchef Anita Hjelmberg-Frisk
08-578 701 58

Region Stockholm Norr

Regionchef Annica Hamrén
073-642 47 44

Region Stockholm Väst

Regionchef Fredrik Ahlström
072-586 0849

Region Skola

Regionchef Åsa Enström
070-166 56 75

Region Stockholm DV

Regionchef, Eva Lundberg
0707-662 002

Region Öst

Regionchef Angela Wallin
0708-67 20 21

Region Syd

Tf Regionchef Lars Eriksson
0708- 58 76 38

Region Väst

Regionchef Maja-Lisa Hallberg
072-983 96 74

Region Sydost

Regionchef Jessika Svedberg
072-386 99 11

Sektor Entreprenad

Sektorchef Jonny Schelin
08-410 129 38

Entreprenad Stockholm Norr

Regionchef Niklas Lundin
076-307 74 07

Entreprenad Stockholm Syd

Regionchef Maria Smitt
076-621 73 14

Entreprenad Öst

Regionchef Per Johansson
073-377 52 49