Adress

Nytida
Evenemangsgatan 21, 6 tr
Box 1565
171 29 Solna

Telefon: 08-578 700 00
Fax: 010-150 53 79

e-post: fornamn.efternamn@nytida.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)

Affärsområdeschef Nytida

Magnus Åkerhielm
Tel: 072-713 95 65

Chef verksamhetsutveckling

Helena Söderqvist Lönnblad
Tel: 0733-77 53 12

Chef affärscontrolling

David Berneheim
Tel: 08-578 70 088

Sektorchef LSS Stockholm

Fredrik von Malmborg
Tel:  070-494 17 66

Sektorchef Entreprenad

Jonny Schelin
Tel: 08-410 129 38

Sektorchef Individ & familj

Katarina Hult
Tel: 0733-77 53 10

Sektorchef LSS Syd

Lena Bölander
Tel: 073-377 52 50

HR

Pernilla Åkerblom
Tel: 070-766 24 65

Kvalitet

Ulrika Ekdal
Tel: 0733-77 50 81

Placeringar

David Eller, chef
Tel: 070-298 91 11

Säljledare/platssamordnare

Anders Alamaa,  070-166 58 83
Jörgen Ekeberg, 073-233 00 48
Maria Eliasson, 070-166 58 60
Ulf Högberg, 070-961 01 56
Pernilla Moqvist, 070-166 57 53
Helena Roswall, 073-231 40 49
Pierre Selim, 070-766 27 15
Annica Tollebäck, 070-849 01 95