Sebastian Seger jobbar på Tasava skola och dagbehandling på Kungsholmen i Stockholm. En dagverksamhet där ungdomar mellan 13 och19 år med psykiska, neuropsykiatriska och/eller psykosociala problem eller funktionsnedsättningar erbjuds behandling och skola.

Hur är det att jobba i Nytida? Sebastian Seger

Jag arbetar på en väldigt liten arbetsplats med få anställda vilket ger oss som arbetar en stor bredd på våra arbetsuppgifter. Det är roligt och utvecklande att få axla flera olika funktioner inom mitt kompetensområde. Genom att samtidigt vara del av en större organisation blir vi inte lika sårbara som vi annars skulle vara.

Vad gör du på jobbet?

Jag arbetar miljöterapeutisk i vår skol- och behandlingsmiljö. Det innebär att jag hjälper ungdomarna igenom skoldagen och försöker stärka dem inom de områden där det finns svårigheter. Jag har behandlingsansvar för 3-5 ungdomar och sköter kontakten med ungdomen, vårdnadshavare uppdragsgivare och andra som finns involverade kring ungdomens situation och vardag. Jag är också delaktig i familjearbete och involverad i vår skolas elevhälsoarbete samt håller i ART-grupper med våra ungdomar.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

Jag är socionom med olika behandlingsrelaterade vidareutbildningar. Inom fältet för socialt arbete har jag tidigare arbetat med unga kvinnliga missbrukare. Innan jag sadlade om till socionom arbetade jag med lite allt möjligt, bland annat som butiksbiträde, städare och med underhållsarbetare. Jag tror att det är en stor fördel att ha erfarenhet från många olika yrkesområden när man ska arbeta socialt med människor.

Läs mer om Tasava skola här.

Lär mer om Tasava dagbehandling här.