Magnus Åkerhielm är affärsområdeschef för Nytida med placering på huvudkontoret i Solna utanför Stockholm.

Magnus ÅkerhielmHur är det att jobba i Nytida?

Nytida är ett företag med stort hjärta och med många kunniga och engagerade medarbetare som verkligen vill göra något bra. Vår vision ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget” tycker jag på ett bra sätt beskriver hur det är att arbeta på Nytida. Att säkerställa kvalitet i allt vi gör och att vi finns för våra omsorgstagare.

Vad gör du på jobbet?

En stor del av min arbetsdag går åt till möten och kontakter med kollegor på huvudkontoret. Det är löpande uppföljning, diverse rapportering, kontakter med kollegor från andra avdelningar eller från driften samt frekventa diskussioner med övriga personer i ledningen hur vi kan fortsatta att förbättras. Mitt mål är att en dag i veckan vara ute i någon av våra verksamheter. Jag tror på ett tillgängligt och synligt ledarskap.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har ett utvecklande jobb i en bransch där vi gör nytta och jag har stor påverkan på både beslut och hur Nytida utvecklas. Som affärsområdeschef är arbetsuppgifterna väldigt varierande och innehåller många intressanta delar. Jag har även förmånen att resa i hela Sverige och får se spännvidden i de tjänster som finns inom Nytida. Kontakten med de många kollegor, omsorgstagare och beställare som jag träffar är något som jag verkligen trivs med.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

I grunden är jag civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Efter examen 1988 har jag arbetat och haft ledande befattningar i flera olika branscher både i Sverige och i USA. De senaste dryga sex åren och fram till att jag började som chef på Nytida våren 2018, var jag vd för Keolis, som är ett av Sveriges allra största företag inom upphandlad kollektivtrafik.

På Nytida vill jag bidra med min erfarenhet av att leda stora organisationer med målet att få alla medarbetare att känna sig sedda och uppskattade – viktiga delar för att skapa motivation och engagemang. Det ska vara roligt att gå till jobbet!