Lena Rudtoft jobbar som verksamhetschef på fyra av Nytidas LSS-verksamheter i Järfälla.

Hur är det att jobba i Nytida? Lena Rudtoft

Jag tycker att det är bra att jobba på Nytida. Man sätter individen i fokus och håller hög kvalitet i verksamheterna. Jag upplever också att det är kortare beslutsvägar än i kommunal verksamhet, vilket jag tycker är positivt.

Vad gör du på jobbet?

Jag leder medarbetare att kunna göra ett bra kvalitativt arbete och att stötta dem att ta bra beslut. Jag är med och utformar gruppbostäderna så att det blir en bra arbetsmiljö, ett hem där man kan utvecklas både som kund och personal. Att alla kan ta självständiga beslut, att vi har ett gott samarbete och är ett team som jobbar för våra boendes bästa.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att se de lilla i det stora, att även små förbättringar är viktiga.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

Jag jobbade tidigare i skola och förskola och med ungdomar. Är barnskötare och fritidsledare i grund och botten och har sedan läst in likvärdig socionomutbildning.