Daniel Simonsson jobbar som verksamhetschef på Odlargränds träningsboende för unga med autism i Kil.

Daniel SimonssonHur är det att jobba i Nytida?

Fördelen med att jobba i privat regi är att det är så mycket kortare beslutsvägar och mer flexibilitet. Vi har stor frihet, så länge det gynnar våra brukare.

Vad gör du på jobbet?

Jag leder verksamheten med 12 tillsvidareanställda medarbetare och ca 7 timvikarier. Jag deltar också i det praktiska arbetet med stöd till de unga som bor här.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Medarbetarna är väldigt engagerade och har förståelse för att allt vi gör, gör vi för ungdomarna. För mig personligen är det bästa tillfredsställelsen att se framsteg hos ungdomarna, att det vi gör har positiv effekt.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

I grunden är jag yrkesofficer och utöver det har jag en kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsofrämjande arbete. Ledarskap lärde jag mig i försvaret och ett salutogent perspektiv, där man ser till det friska hos varje person, genom utbildningen i folkhälsovetenskap. Båda delarna är användbara i mitt arbete här på Odlargränd.

Läs mer om Odlargränd här