För att trivas på jobbet och utvecklas vidare i din yrkesroll är kompetensutveckling viktigt. Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi utbildning, handledning och kompetenshöjande insatser inom våra tjänsteområden, funktionsnedsättning, individ och familj och skola.

Läras logotype

Lära – unikt i branschen

Lära är Ambeas utbildningsverksamhet som utvecklar och erbjuder kompetenshöjande utbildningar samt handledning inom LSS, SoL, Individ och familj, äldreomsorg och skola. Lära finns i hela Sverige och vänder sig till såväl Ambeas egna medarbetare som externa deltagare både inom den offentliga och privata sektorn. Det är unikt i vår bransch att ha en egen utbildningsorganisation av Läras branschledande storlek och utbud.

Internutbildningar för medarbetare

Lära tillhandahåller många olika internutbildningar för medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, Studio 3 – lågaffektivt bemötande och Motiverande samtal. Lära erbjuder även utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten.

Handledning

Lära kan också ge en enskild verksamhet handledning. Handledningen ges för att lösa en specifik pedagogisk utmaning i verksamheten under en begränsad tid, ofta 3-4 gånger under 6 månader. Hela arbetsgruppen, inklusive verksamhets- och gruppchef medverkar.

Ledarprogram

Ledarskap och ledarutveckling är några av de viktigaste frågorna i vårt företag. Som chef och ledare har du en central och betydande roll i företaget och en av de viktigaste uppgifter du har är att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas och utvecklas i sitt dagliga arbete. Vi främjar ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar och skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Egenskaper som är avgörande för dig som är chef eller ledare är att du är:

– Ansvarstagande
– Skapar delaktighet
– Skapar tydlighet
– Coachande
– Ger och tar emot feedback
– Prestigelös
– Affärsmässig

Alla chefer hos oss genomgår ett gediget ledarskapsprogram där syftet är att skapa ett gemensamt språk och syn på ledarskap.

Lära erbjuder också externa utbildningar, läs mer här.