Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö

Att trivas på jobbet är viktigt! Vill du skapa den bästa arbetsplatsen med oss?

Du som medarbetare är viktig för oss. Därför lever vi efter värderingen ”Vi bryr oss om och visar respekt”. Att du känner dig säker och trygg och trivs och mår bra när du är på arbetet är viktigt. Vi satsar därför mycket på att arbeta med frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. En god balans mellan arbete och fritid är viktigt för att prestera bra på arbetet.

I arbetet med andra människor kan det förekomma risker för dig som medarbetare. Det kan innebära situationer med utåtagerande beteende, rena hot- och våldssituationer eller att utsättas för nedsättande kommentarer. Vi arbetar ständigt med att bedöma vilka risker som finns i våra verksamheter och att utifrån det säkerställa rutiner för att så långt som möjligt minimera att du som medarbetare ska bli utsatt. Du ska känna dig trygg och säker när du går till arbetet.

Nytida har kollektivavtal tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Vi ser mångfald som en förutsättning för kvalitet i våra verksamheter. Genom att ha en stor tolerans, nyfikenhet och öppenhet inför varandras olikheter skapar vi en kreativ arbetsmiljö

Med hjälp av Nytidas ledningssystem Qualimax sätter vi upp och arbetar mot tydliga mål för arbetsmiljö och hälsa. Ledning, styrning och uppföljning sker kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.