Vi har ett stort fokus på hälsa och drivs av övertygelsen att om du som medarbetare mår bra och trivs på arbetet kommer våra kunder att trivas hos oss. En god hälsa är grunden för ett gott arbete.

Hur vi mår hemma påverkar hur vi mår på arbetet och tvärtom. Att skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra tror vi är ett villkor för dem att orka med såväl arbetsuppgifter som en aktiv fritid.

En god hälsa och att må bra innefattar många olika saker. Det är viktigt att inbegripa såväl fysiska, psykiska, som sociala aspekter. Vi har olika forum och arbetssätt för att reflektera och lära mer om detta på våra arbetsplatser.

Faktorerna som påverkar vår hälsa är många och även små hälsosamma steg har betydelse. Att ge en kollega beröm eller uppmärksamma det som fungerar är viktigt för att känna arbetsglädje. En god kondition och styrka påverkar hur vi orkar med våra arbetsuppgifter och förebygger risken för arbetsskador. Regelbundna måltider och en sund kosthållning är viktigt för att orka en hel arbetsdag. Att planera arbetstiden och ta ut sina raster kan minimera en upplevd stress. Det är inte stressen i sig som är farlig utan bristen på återhämtning.

Tobaksfri arbetsplats

Med hänsyn till våra omsorgstagare och medarbetare är alla våra arbetsplatser tobaksfria. Det innebär bland annat att rökning endast är tillåten på fritiden och på angivna platser. Vi vill på olika sätt stötta de som vill sluta röka eller snusa men vi tvingar ingen. Sedan vi införde tobaksfria arbetsplatser har andelen rökare minskat från 23 till 16 procent.