Läs mer

Att arbeta hos oss

Vi vill attrahera och behålla nästa generations ledare och medarbetare.

Vi behöver engagerade och motiverade ledare som med hjälp av våra värderingar har en förmåga att skapa delaktighet och lyfta medarbetarskapet på våra arbetsplatser. Här kan du läsa om några av de roller som finns inom Nytida.

Verksamhetschef

Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, driva och utveckla verksamheten. Du ansvarar också för kvalitet och lönsamhet samt för att avtal och relevant lagstiftning följs. Du har en nära relation med anhöriga och uppdragsgivare. Du ser det som fungerar bra i verksamheten och stärker goda beteenden.

Arbetet är självständigt och ansvarsfullt. För att lyckas i rollen som verksamhetschef bör du trivas som ledare, ha hög integritet, arbeta självständigt, vara prestigelös oh pålitlig. Du ska kunna motivera och inspirera dina medarbetare och kunna delegera. Du har kundfokus och en hög servicenivå och arbetar med utgångspunkt i företagets värderingar.

Du har dokumenterad högskoleutbildning utifrån verksamhetens behov samt tillståndskrav och har goda kunskaper om gällande lagstiftning. Du behärskar svenska språket i tal och skrift och har datavana.

Stöd och uppbackning

Regionchefen är din närmaste chef och ditt närmaste stöd. Som verksamhetschef deltar du i den regionala ledningsgruppen med chefer från andra verksamheter och får stöd av till exempel regional schemaexperter.

Du får också stöd av staber inom till exempel HR, ekonomi, kvalitet, inköp oh marknad. Du erbjuds interna utbildningar som är anpassade för rollen som verksamhetschef.

Gruppchef

Som gruppchef är du en medarbetare i arbetsgruppen som samtidigt leder och stödjer dina kollegor i det dagliga arbetet. Det innebär bland annat att du planerar och fördelar arbetet (schemaläggning och uppföljning), håller i utvecklings- och lönesamtal och är delaktig i budgetprocessen på enheten.

Som gruppchef ser du vad som fungerar bra men också vad som kan utvecklas. Du skapar nära relationer med omsorgstagare och närstående. Du har förmåga att ge konstruktiv feedback, bidrar till arbetsglädje i gruppen och på enheten och vill se andra människor växa. Du ser till helheten och leder med utgångspunkt i företagets värderingar, är en förebild och en ambassadör för Nytida.

För att bli gruppchef ska du ha erfarenhet från omvårdnadsarbete och tidigare ledarerfarenhet. Du har utbildning som undersköterska eller omvårdnadsprogram med specialinriktning. Du har datavana och behärskar svenska språket i tal och skrift.

Stöd och uppbackning

Som gruppchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och din verksamhetschef är din närmaste coach och arbetsledare. Du deltar i interna utbildningar till exempel gruppchefsutbildning och hälsofrämjande ledarskap. Du deltar också i nätverksträffar med andra gruppchefer i organisationen.

Boendestödjare

Som boendestödjare bidrar du med omvårdnad och social omsorg utifrån varje enskild persons behov och önskemål. Du ansvarar för att det dagliga omvårdnadsarbetet blir genomfört med högsta kvalitet och för att dokumentera ditt arbete. Du möter varje människa med respekt och omtanke.

Som person är du ansvarskännande och empatisk och har en personlig mognad. Du är utbildad undersköterska eller har gått omvårdnadsprogram med specialinriktning, har datavana och behärskar svenska språket i tal och skrift. Du arbetar med utgångspunkt i Nytidas värderingar.

Stöd och uppbackning

Du har din närmaste chef som coach och arbetsledare och samarbetar med ditt arbetslag.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska inom Nytida har du ett självständigt arbete och ett ansvarsfullt uppdrag. Du stöttar omvårdnadspersonalen på enheten, utvecklar omvårdnadsarbetet och stärker hälsa, förebygger sjukdom, minskar lidande och ohälsa utifrån individuella möjligheter och behov.

Du är trygg i din yrkesroll, är prestigelös, flexibel och tar ansvar. Du delar med dig av kunskap och erfarenhet och arbetar med utgångspunkt från Nytidas värderingar.

Du är legitimerad sjuksköterska, med goda kunskaper i gällande lagstiftning. Du har även i vissa fall specialistutbildning alternativt erfarenhet från exempelvis
missbruksvård, geriatrik eller medicin. Du har datavana.

Stöd och uppbackning

Som sjuksköterska har du din verksamhetschef som stöd i det dagliga arbetet. Du har HSL-team som stöd på vissa enheter eller i vissa regioner. Du får stöd av företagets MAS och kvalitetsutvecklare och använder styrdokument och konceptbeskrivningar i ditt arbete.