Läs mer

Är du en Nytida?

Våra värderingar styr det vi gör.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör! Alla som arbetar inom Nytida har ett ansvar för att vi håller dem levande och aktiva i vardagen. Lika viktigt som att vi tycker att det är att du har rätt kvalifikationer och bakgrund, är det att du trivs hos oss och delar våra värderingar. Om påståendena nedan stämmer in på dig är chansen stor att du kommer att trivas hos oss.

  • Allt jag gör på mitt arbete grundar sig i att omsorgstagarna står i centrum och får den allra bästa omsorgen vi kan ge dem.
  • Det bästa i arbetet är när jag får lära mig av mina kollegors erfarenheter.
  • Allas åsikter är värda att ta på allvar.
  • Bara genom att vara riktigt engagerad i våra kunder kan vi hitta bra sätt att bli effektivare.
  • Det är viktigt att vi är stolta över det vi gör.
  • Kan det bli bättre för en kund får vi inte vara rädda att pröva något nytt.

Värderingar skapar trygghet

Medarbetare och kunder ska alltid få ett gott bemötande, det är där vi kan göra skillnad. Chefer och ledare känner sig trygga och konsekventa i handling och beslut, de agerar och leder med utgångspunkt i företagets värderingar.

Våra värderingar tydliggör att alla medarbetares insatser är viktiga för att skapa en god kvalitet i våra verksamheter. De visar också på ett delegerat ansvar och förmågan att ta egna initiativ, vi agerar direkt och våga pröva. Att använda våra resurser på bästa möjliga sätt är centralt, alltid i syfte att göra det bästa för dem vi tar hand om. Vi är resurseffektiva intäktskonstnärer.

Värderingarna är alltid vägledande – ett ständigt pågående arbete

För att våra värderingar ska bli den kompass vi önskar måste de vävas in i allt det vi gör. Du får ta del av våra värderingar redan vid rekryteringen och får ställning till om företagets värderingar stämmer överens med det som är viktigt för dig som person. Alla policys har sin utgångspunkt i värderingarna. APT är ett viktigt forum där vi kopplar händelser i vardagen till våra värderingar. Värderingarna är vägledande vid lönesamtal och i utvecklingssamtal. Detta är bara några exempel på aktiviteter vi arbetar med för att hålla värderingarna vid liv.

Vi har värdegrundsexperter som hjälper till att introducera företagets värderingar på nya enheter eller i verksamheter som behöver få en nytändning. Våra ledarprogram har också sin grund i företagets värdegrund och värderingar.

Våra värderingar och vår värdegrund


Respekt

Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
– Jag bemöter alla med omtanke och empati

– Jag respekterar människors lika värde

– Jag är närvarande i varje möte

Ansvar

Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.

– Jag håller vad vi lovar

– Jag värnar om alla våra resurser

– Jag driver och tar ansvar – hela vägen

Enkelhet

Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.

–  Jag visar intresse och lyhördhet för varje människas behov

– Jag gör det enklare för våra omsorgstagare att själva bestämma

och vara delaktiga

– Jag är prestigelös och samarbetar med andra

Kunskap

Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens

– Jag delar med mig av min erfarenhet

– Jag är öppen för att lära och prova nya lösningar

– Min insats spelar roll